Take me HOME The Proshop Bring me the NEWS
The Kingdom of Sweden

Royal Court
- Det svenska kungahuset och Kungliga Familjen

The Nobel Foundation
- Nobelpriset och dess historia med alla pristagare

The Swedish Government "Rosenbad"
- Regeringskansliet och de olika fackdepartementen

The Swedish Parliament
- Det svenska parlamentet, Sveriges Riksdag

The Official Sweden
- Det offentliga Sverige, med myndigheter och ämbetsverk

The Swedish Regional Authorities
- Länsstyrelserna, regionala myndigheter i Sverige

The Swedish Regional Healthcare Authorities
- Landstingen, regionala myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvård

The Swedish Communities
- Kommunerna, de lokala beslutande församlingarna i Sverige

Sweden and the European Union
- Europeiska Unionen. EU:s medlemsländers regeringskanslier